Wycieczka na skrzyżowanie ulic

21 września 2022 r. Misie wybrały się na wycieczkę na skrzyżowanie ulic Jagiellońska – Sybiraków w Olsztynie. Dzieci poznały zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym. Rozwijały umiejętność poruszania się w pobliżu jezdni oraz rozpoznawały zachowania – prawidłowe i nieprawidłowe – na ulicy. Uczyły się prawidłowo przechodzić przez jezdnię w wyznaczonym do tego miejscu (pasy) z sygnalizacją świetlną oraz bez sygnalizacji. Ponadto rozwijały zainteresowania ruchem drogowym, wyszukując w przestrzeni miejskiej znaków drogowych (okrągłych, trójkątnych, kwadratowych) oraz poznając znaczenie niektórych z nich.

Wycieczka na skrzyżowanie ulic

Wycieczka na skrzyżowanie ulic

Wycieczka na skrzyzownaie ulic

Wycieczka na skrzyżowanie ulic

Wycieczka na skrzyżowanie ulic

Wycieczka na skrzyżowanie ulic

Wycieczka na skrzyżowanie ulic

Wycieczka na skrzyżowanie ulic

Wycieczka na skrzyżowanie ulic

Wycieczka na skrzyżownaie ulic

Wycieczka na skrzyżowanie ulic

Wycieczka na skrzyżowanie ulic

Wycieczka na skrzyżowanie ulic

Wycieczka na skrzyżowanie ulic

Wycieczka na skrzyżowanie ulic

Wycieczka na skrzyżowanie ulic