Światowy Dzień Wiatru 15.06.2022

Celem obchodów Święta było poznanie wybranych wiadomości na temat wiatru, przekazywanie informacji o energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii. Zrealizowaliśmy zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem opowiadania i plansz edukacyjnych dotyczących pozytywnego i negatywnego oddziaływania wiatru, energii odnawialnej. Dzieci wzięły udział w zabawach oddechowych, naśladowczych. Wykonały eksperyment dotyczący działania wiatru z wykorzystaniem plastikowej butelki i świeczki.