Scenariusz zajęć – W Zamku Mikołaja Kopernika

Współpracując z nauczycielami i dziećmi z Przedszkola Miejskiego nr 13 w Olsztynie wykonywaliśmy zlecone sobie nawzajem zadania. Z tej współpracy powstał scenariusz.

Zbudowany z klocków zamek

W zamku Mikołaja Kopernika

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zestawu LEGO® Education

Wiek uczestników: 4 – 6 lat
Liczba uczestników: 25 osób
Czas trwania zajęć:  ok. 50 minut
Autor: Małgorzata Fedak

CELE OGÓLNE

Rozwijanie zainteresowania postacią Mikołaja Kopernika, budowa i programowanie modelu Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie oraz olsztyńskiego pomnika Mikołaja Kopernika z zestawu LEGO® Education

 Powyższe cele realizowane są poprzez:

 • kreowanie historii i wizualizowanie ich używając klocków,
 • pracę technikami takimi jak burza mózgów, prezentacja projektów przygotowanych w domu, tworzenie dokumentacji prac własnych na zajęciach i w domu,
 • pracę indywidualną i w grupach.
 • wymianę doświadczeń poprzez przesyłanie prezentacji multimedialnych, zdjęć, filmików z realizacji zadań pomiędzy Przedszkolami (Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie oraz Przedszkole Miejskie nr 1 W Olsztynie)

 

 Podczas zajęć uczestnicy:

 • trenują kreatywność, wyobraźnię przestrzenną,
 • doskonalą umiejętności pracy zespołowej, 
 • ćwiczą umiejętności komunikacyjne, pracują nad inteligencją emocjonalną,
 • kształtują i pielęgnują postawę pomocy innym,
 • budują poczucie wiary we własne możliwości, 
 • doskonalą umiejętności organizacji pracy i dbania o ład na stanowisku pracy.

 

 CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnicy:

 • znają wybrane osiągnięcia Mikołaja Kopernika,
 • potrafią odtworzyć wygląd postaci Mikołaja Kopernika oraz zamku, w którym prowadził zapiski oraz badania astronomiczne,

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. WSTĘP  (10 minut):
  Prowadzący rozmawia z dziećmi na temat  wspomnień z  odbytej wycieczki do Muzeum Warmii i Mazur (Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie) ich ulubionych miejsc z zamku. Pyta, czy pamiętają, jak wyglądał zamek z zewnątrz
  Prezentuje dzieciom prezentację multimedialną z fotografiami z odbytej wycieczki. Pokazuje zdjęcia zamku od wewnątrz i z zewnątrz.
 • Rozmawia z uczestnikami o wyglądzie zamku , a także charakterystycznych dla tej budowli elementach

 

 1. BUDOWANIE (30 minut):
 • Uczestnicy w pięcioosobowych grupach segregują klocki według kolorów: żółty, czerwony, brązowy, pomarańczowy, zielony
  • Na każdej płytce budują jedną część budowli tak, by po połączeniu wszystkich zbudowane fragmenty utworzyły spójną całość: ZAMEK.
 1. PRZEMYŚLENIE (5 minut):
 • Prowadzący pokazuje fotografię Olsztyńskiego Zamku, uczestniczy porównują ją z budowlą, ustalają czy udało się im odtworzyć elementy charakterystyczne dla zamku.
 1. PODSUMOWANIE (5 minut):

• Uczestnicy prezentują i omawiają swój projekt. Prowadzący rozmawia z nimi o tym, że zdjęcie ich budowli wyśle do PM nr 1, gdzie tam dzieci podejmując wyzwanie spróbują wykonać podobny zamek. (w zał. zdjęcia).

 

Dzieci z budowlą zamkiem