Scenariusz zajęć – Spacerkiem do zamku Mikołaja Kopernika w Olsztynie

We współpracy z dziećmi i nauczycielami z PM 13 w Olsztynie powstał następujący scenariusz zajęć, który jest wynikiem wykonania zadania poleconego nam przez rówieśników z w/w przedszkola.

Zamek z klocków

„Spacerkiem do zamku Mikołaja Kopernika w Olsztynie”

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zestawu LEGO® Education

Wiek uczestników: 5 lat
Liczba uczestników: 25 osób
Czas trwania zajęć:  ok. 60 minut
Autor: Magdalena Wróblewska

CELE OGÓLNE:
– nawiązanie współpracy z gr. Pszczółki z PM 19 w Olsztynie,

– kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i formułowania dłuższych wypowiedzi,

– utrwalenie wiadomości nt. Mikołaja Kopernika,

– doskonalenie umiejętności pracy grupowej z wykorzystaniem zestawu LEGO® Education.

 CELE SZCZEGÓŁOWE

– dziecko korzysta z technologii informacyjno – komunikacyjnych i „udaje się” na wirtualny spacer do zamku w Olsztynie,

– dziecko utrwala znajomość kierunków i wytycza je od siebie,

– dziecko poznaje rówieśników z PM 13 w Olsztynie (wizytówka interaktywna) i podejmuje się wykonania poleconego zadania,

– dziecko wie, kim był Mikołaj Kopernik i gdzie mieszkał będąc w Olsztynie (Zamek Kapituły Warmińskiej),

– dziecko współpracuje w grupie podczas realizacji zadania – budowanie zamku,

– dziecko doskonali wyobraźnię przestrzenną i koordynację wzrokowo – ruchową,

– dziecko prezentuje wyniki swojej pracy rówieśnikom.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

  1. WSTĘP  (10 minut):

Przedstawienie tematu dzisiejszych zajęć. Zaprezentowanie wizytówki dzieci z gr. Pszczółki
z PM 13 w Olsztynie. Utrwalenie wiadomości nt.: miasta Olsztyn, jego symboli i cech charakterystycznych. Prezentacja ich na tablicy multimedialnej. Rozmowa z dziećmi
o wyglądzie zamku, a także charakterystycznych dla tej budowli elementach – udanie się na wirtualny spacer po Starym Mieście w Olsztynie („oglądanie” zamku).

 

  1. BUDOWANIE (35 minut):

Dzieci w pięcioosobowych grupach przystępują do wykonania zleconego im zadania: „Zbuduj zamek Mikołaja Kopernika”. Podejmują współpracę i działając razem tworzą budowle. Dzieci mają dostęp do zdjęć zamku wyświetlanych na tablicy multimedialnej.

3.           PRZEMYŚLENIE (10 minut):
Przedszkolaki weryfikują wygląd zamku, z tym wyświetlanym na tablicy. Zwiedzają zamki przygotowane przez dzieci z pozostałych grup. Porównują i wymieniają te elementy, które im się najbardziej podobają.

  1. PODSUMOWANIE (5 minut):

Przedszkolaki omawiają zbudowane przez siebie elementy zamku. Wskazują cechy wspólne,
z tymi wyświetlanymi na zdjęciach i proponują wykonanie zadania dla gr. Pszczółki – „Zbuduj Mikołaja Kopernika”. Przedszkolaki wykonują zdjęcia budowli i zostają one przekazane dzieciom z PM 13 w Olsztynie.

 

Dzieci budują z klocków