Pinokio we własnej osobie 14.02.2022.

Realizując Moduł III Projektu „Emocja” przystąpiliśmy do przeczytania poświęconej temu działowi lektury – „Pinokio”. Następnie omówiliśmy działania Pinokia i uczucia jego i jego taty. Aby na koniec zajęć zbudować postaci Pinokia pracując w grupach zadaniowych (zbuduj chłopca i drewnianą kukiełkę).

Pinokio lego i emocja