Konkurs fotograficzny ,,Barwy wiosny”

Konkurs fotograficzny ,,Barwy wiosny”

Grupa Misie wzięła udział w konkursie fotograficznym ,,Barwy wiosny” organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie. Celem konkursu było: budzenie zainteresowania otoczeniem przyrodniczym, a szczególnie przyrodą ożywioną, ukazanie cyklicznych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym / najbliższym otoczeniu dziecka, inicjowanie doświadczania estetycznego przyrody, kształtowanie prawidłowych postaw prośrodowiskowych. Pracę konkursową stanowi kolaż sześciu zdjęć przyrodniczych, wykonanych w czasie obserwacji i zabaw w naszym ogrodzie przedszkolnym.

Konkurs fotograficzny ,,Barwy wiosny”