Mieszkańcy łąki – praca plastyczna 27.05.2022.

Na koniec tygodnia przedszkolaki narysowały łąkę – zawarły w swoich pracach rośliny, zwierzęta, owady, pajęczaki, płazy i ptaki zamieszkujące to środowisko. Każdy z dużym zapałem pracował nad swoim rysunkiem. Dzieci starały się zachować wygląd i kolorystykę zgodną z rzeczywistym obrazem.

Praca plastyczna

Praca plastyczna - łąka