Magiczna Moc Bajek

Żabki realizowały  Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”, którego celem jest promocja wartości moralnych, kształtowanie postaw prospołecznych w dzieci w wieku przedszkolnym poprzez działania edukacyjne oparte o wspólną lekturę książek dzieci. Realizowany moduł – Piękno i ochrona przyrody, pozwolił dzieciom na odbiór przyrody jako wartości estetycznej, czegoś, co nas zachwyca.

Zgromadzone książki przyrodnicze i zajęcia z ich wykorzystaniem, nie tylko pozwoliły na rozwój kompetencji czytelniczych przedszkolaków, ale też w znacznym stopniu wpłynęły na kształtowanie pozytywnych postaw wobec zagadnień przyrody i ekologii. Dzieci uczyły się koncentracji uwagi, zdolności twórczego myślenia, rozwijały wyobraźnię i wrażliwość na piękno.

W czasie zajęć, dzieci poznały wiele książek przyrodniczych, z radością i zaciekawieniem słuchały przyrodniczych opowiadań. Dzieci poznały zwyczaje zwierząt na podstawie książek A. Wajraka: „Wielka Księga Prawdziwych Tropicieli” i „Zwierzęta Wajraka”.  Z żubrowymi ciekawostkami, przedszkolaki poznały się na postawie serii książek o żubrze Pompiku autorstwa T. Samojlika („Zapach wiosny”, „Dumny bielik”, „Ptasie stado”).

Magiczna Moc Bajek

Magiczna Moc Bajek
Magiczna Moc Bajek
Magiczna Moc Bajek
Magiczna Moc Bajek
Magiczna Moc Bajek
Magiczna Moc Bajek
Magiczna Moc Bajek
Magiczna Moc Bajek
Magiczna Moc Bajek