26.04.2022r. Niebieskie Igrzyska

26.04.2022r. wzięliśmy udział w Niebieskich Igrzyskach 2022, które organizowane są, aby przekazać dzieciom wybrane wiadomości na temat autyzmu. Igrzyska odbywają się pod patronatem Fundacji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka. Celem tego wydarzenia o charakterze sporowo – edukacyjnym było rozwijanie postawy tolerancji, otwartości wobec osób z niepełnosprawnością, kształtowanie postawy szacunku wobec innych osób, bogacenie wiedzy na temat autyzmu, kształtowanie ducha zdrowej rywalizacji sportowej, budowanie więzi z rówieśnikami oraz budowanie poczucia własnej wartości poprzez prezentowanie swoich umiejętności sportowych. W tym dniu ubraliśmy się na niebiesko i wzięliśmy udział w konkurencjach sportowych: strzał piłką do bramki, rzut woreczkiem do obręczy, przejście po ruchomej kładce, przejście po dyskach sensorycznych, przejście po ,,kamieniach” sensorycznych, bieg między pachołkami. Udało nam się ukończyć wszystkie konkurencje, doping grupy był wspaniały. Na zakończenie Igrzysk dzieci otrzymały pamiątkowe medale i dyplomy.

Niebieskie Igrzyska 2022

Niebieskie Igrzyska 2022 Niebieskie Igrzyska 2022 Niebieskie Igrzyska 2022 Niebieskie Igrzyska 2022 Niebieskie Igrzyska 2022 Niebieskie Igrzyska 2022 Niebieskie Igrzyska 2022 Niebieskie Igrzyska 2022 Niebieskie Igrzyska 2022