Poranny krąg – Zima

Celem zajęć „W Porannym kręgu – ZIMA” było rozwijanie u dzieci umiejętności wielosensorycznego poznania świata,  integracja nauczyciela i dzieci oraz dzieci ze sobą nawzajem, komunikowanie się za pomocą języka znaków i symboli, budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa, ćwiczenie umiejętności czekania na swoją kolej.

Podczas zajęć dzieci doskonaliły wrażliwość zmysłową angażując zmysły w trakcie działalności, zapoznały się z zapachem, smakiem i kolorem związanym z zimą, aktywnie uczestniczyły w zajęciach, umiejętnie czekały na swoją kolej, rozwijały sprawność manualną i percepcję wzrokowo – słuchową.

Poranny krąg – Zima

Poranny krąg – Zima
Poranny krąg – Zima
Poranny krąg – Zima
Poranny krąg – Zima
Poranny krąg – Zima
Poranny krąg – Zima
Poranny krąg – Zima
Poranny krąg – Zima
Poranny krąg – Zima
Poranny krąg – Zima
Poranny krąg – Zima
Poranny krąg – Zima
Poranny krąg – Zima
Poranny krąg – Zima
Poranny krąg – Zima
Poranny krąg – Zima
Poranny krąg – Zima
Poranny krąg – Zima
Poranny krąg – Zima
Poranny krąg – Zima