Cztery pory roku – obrzędy ludowe

W grupie „Motylki” realizowaliśmy temat kompleksowy „Tradycje ludowe na Warmii”. Jako wyznacznik obrzędowości posłużyły pory roku. Każdy dzień tygodnia poświęcony był jednej z pór roku i charakterystycznego dla niej obrzędu.

Wiosna – Gaik maik – ludowe święto słowiańskie poświęcone witaniu wiosny polegające na obchodzeniu wsi z ozdobionymi roślinami. Dzieci kolorowały narysowane kwiaty, z których powstał gaik maik. Zostanie on wykorzystany, zgodnie z tradycją w pierwszy dzień wiosny.

Lato – Noc Świętojańska (Noc Kupały) – święto związane z letnim przesileniem Słońca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku. W tę noc palono ogniska, przy których tańczono i śpiewano, a dziewczęta miały wianki na głowie,

które potem rzucały na wodę. W tym dniu robiliśmy wianki.

Jesień – Dożynki – ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Dzieci przygotowały kosz z płodami rolnymi: warzywa i owoce,

Zima – Boże Narodzenie. na Warmii nazywane Godami. Do I wojny światowej Na Warmii w chałupie stawiano snop zboża, który miał zapewniać urodzaj w nowym roku, a także wieszano gałązki jeglijki ozdobione jabłkami, cukierkami i ozdobami wykonanymi ze słomy. My nasze gałązki też przystroiliśmy ozdobami ze słomy.

Dzięki wieloletniej współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Warmia”, dzieci miały okazję zobaczyć, jak wyglądają stroje warmiński. Poznały zabawy warmińskie: Stryjenka, Glina, Szewc, Zajączek.

W ostatnim dniu realizowanej tematyki dzieci obejrzały dobranocki z dawnych lat: „Wędrówki Pyzy”. Dzięki

temu miały okazję dostrzec piękno naszego kraju.

Podczas odpoczynku dzieci słuchały legend warmińskich „Antologia Warmińska”.

Obrzędy ludowe według pór roku

Obrzędy ludowe według pór roku
Obrzędy ludowe według pór roku
Obrzędy ludowe według pór roku
Obrzędy ludowe według pór roku
Obrzędy ludowe według pór roku
Obrzędy ludowe według pór roku
Obrzędy ludowe według pór roku
Obrzędy ludowe według pór roku
Obrzędy ludowe według pór roku
Obrzędy ludowe według pór roku
Obrzędy ludowe według pór roku