Matematyka 26.04.2022.

Przedszkolaki doskonaliły orientację na kartce/macie papieru umieszczając na macie elementy według instrukcji słownych (na górze, na dole, po środku, w prawym dolnym rogu, w lewym górnym rogu). Następnie zadania ruchome przeniosły na kartkę papieru i sprawdzały prawidłowość wykonania zadania.

Zabawy matematyczne

 

Sprawdzanie poprawności wykonania zadanie ze wzorem