Matematyka 20.04.2022.

Przedszkolaki porównywały liczebność dwóch zbiorów, liczyły i przeliczały elementy, rozpoznawały liczenie błędne od poprawnego. Pracując w parach ćwiczyły i utrwalały liczenie.

Zabawy matematyczne

Zabawy matematyczne z liczmanami