Prezentacje Literackie pt. „Świat emocji przedszkolaka”

W dniu 21.04.2022r. w naszym przedszkolu odbył się po raz kolejny przegląd

Prezentacji Literackich pod tytułem „Świat emocji przedszkolaka”.

Wystąpiły przed Nami dzieci z najstarszej grupy uczęszczające na zajęcia rozwijające uzdolnienia teatralne 🙂

Wydarzenie miało na celu rozwijanie kompetencji społecznych oraz prezentację możliwości twórczych w

formie słowno-muzyczno-ruchowej.

Świat emocji przedszkolaka

Świat emocji przedszkolaka    Świat emocji przedszkolaka