Pierwsze zajęcia LEGO

29.09.2021 r. – „Wprowadzenie do konstruowania” – w czasie zajęć dzieci próbowały wykorzystując swoją wyobraźnię stworzyć z 6 klocków kaczuszkę, kolejno wykonywały coraz trudniejsze i skomplikowane polecenia tworząc konstrukcje i opisując je dłuższymi wypowiedziami. Następnie klocki LEGO wykorzystaliśmy do wspólnej zabawy ruchowej.

Rytmiczne LEGO

Rytmiczne LEGO