„Czarodziejka”

5 kwietnia 2022r. Sowy Mądre Głowy brały udział w obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, przypadającego na 02.04. Z tej okazji wysłuchały opowiadania J.M. Chmielewskiej, pt. „Czarodziejka” z serii „Bajki bez barier”. Po wysłuchaniu bajki rozmawialiśmy nt. akceptacji inności oraz tolerancji. Następnie dzieci wzięły udział w zabawie podnoszącej poczucie własnej wartości, pt. „Bombardowanie zaletami”. Każde dziecko losowało karteczkę z imieniem dziecka, po czym wylosowana osoba była „bombardowana” zaletami, pozytywami na swój temat. W ramach realizacji zajęć z zakresu edukacji społecznej „Każdy jest inny, każdy jest równie ważny” dzieci miały okazję do kształtowania postawy tolerancji i empatii oraz przełamywania stereotypów i uprzedzeń.

Dzieci siedzące w półkolu.

Dzieci oglądające ilustrację z książki.

Zabawa w półkolu

Zabawa w półkolu, losowanie karteczek

Zabawa w półkolu, losowanie karteczek

Zabawa w półkolu, losowanie karteczek

Zabawa w półkolu, losowanie karteczek

Zabawa w półkolu, losowanie karteczek