Wiosna zagościła na wsi 04.-08.04.2022.

W poniedziałek 04.04.2022. przedszkolaki gościły w teatrze! Teatrze cieni, prezentowanym w oparciu o wiersz A. Widzowskiej
pt.: „Kogutek”. Opisywały postaci występujące w wierszu, podawały ich nazwy i określiły miejsce zamieszkania. Następnie przeszliśmy do zabawy ruchowej – „Zwierzęta z wiejskiego podwórka” oraz naśladowania odgłosów zwierząt gospodarskich.

Teatrzyk cieni

 

Teatrzyk cieni