W marcu jak w garncu

Realizując temat kompleksowy „Marcowy garnek pogody”, dzieci wysłuchały wiersza M. Mazan pt. „Spacer pana Chomiczka”, utrwaliły i poznały nowe informacje o charakterystycznych cechach wiosny, poznały znaczenie powiedzenia „W marcu jak w garncu”, odczytywały symbole atmosferyczne. Przedszkolaki wykonały także rysunki do poznanego powiedzenia „W marcu jak w garncu”.  

W marcu jak w garncu

W marcu jak w garncu
W marcu jak w garncu
W marcu jak w garncu
W marcu jak w garncu
W marcu jak w garncu
W marcu jak w garncu
W marcu jak w garncu