Wytyczne GIS dla przedszkoli – VI aktualizacja

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się i stosowanie z najnowszymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  przeciwepidemicznymi dla przedszkoli. Są one skierowane do dyrektorów przedszkoli, nauczycieli, pracowników ale również regulują zasady korzystania z przedszkola dla rodziców.

wytyczne_przeciwepidemiczne_glownego_inspektora_sanitarnego_z_dnia_11_marca_2022_r_dla_przedszkoli