I Dzień Wiosny

I Dzień Wiosny

21.03.2022r. obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny. Dzieci poznały cechy charakterystyczne wiosny, utrwalały znajomość nazw pór roku i kolejność ich występowania. Poznały znaczenie przysłowia ,,W marcu jak w garncu”, wymieniały elementy pogody oraz symboliczne oznaczenia w Kalendarzu pogody. Poznały tradycje związane z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny. Przygotowały kukłę Marzanny z makulatury i bibuły karbowanej, ozdobiły kwiatkami i śnieżynkami w zimowych kolorach. Następnie pożegnały Marzannę i wrzuciły ją do kontenera na makulaturę. W ogrodzie przedszkolnym szukały oznak wiosny: na kwietnej łące, w zielniku, na skalniaku. 
Obchody I dnia Wiosny

Obchody I dnia Wiosny Obchody I dnia Wiosny Obchody I dnia WiosnyObchody I dnia Wiosny Obchody I dnia Wiosny Obchody I dnia Wiosny Obchody I dnia Wiosny Obchody I dnia Wiosny Obchody I dnia Wiosny Obchody I dnia Wiosny Obchody I dnia Wiosny Obchody I dnia Wiosny Obchody I dnia Wiosny Obchody I dnia Wiosny Obchody I dnia Wiosny Obchody I dnia Wiosny Obchody I dnia Wiosny Obchody I dnia Wiosny Obchody I dnia Wiosny