Malowanie muzyki

Zajęcia na temat muzyki, zakończyło malowanie farbami do muzyki F. Chopina – Preludium Des – dur. Dzieci chętnie słuchały muzyki naszego polskiego kompozytora, wypowiadały się na temat przeżyć i wyobrażeń podczas słuchania muzyki. Odzwierciedliły to w świetny sposób w swoich pracach plastycznych.

Malowanie muzyki

Malowanie muzyki
Malowanie muzyki
Malowanie muzyki
Malowanie muzyki
Malowanie muzyki