Ruch Rozwijający W. Sherborne

11 marca 2022r. Sowy Mądre Głowy brały udział w zajęciach prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne. Głównymi założeniami zajęć opartych na Ruchu Rozwijającym jest m.in. rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, dzielenie przestrzeni z innymi oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku. Zajęcia miały na celu stymulację rozwoju emocjonalnego, społecznego oraz poznawczego dzieci.

Dzieci siedzące w kręgu podczas powitania "iskierką".

Dzieci siedzące w kręgu podczas powitania częściami ciała.

Dzieci siedzące w kręgu podczas powitania częściami ciała.

Dzieci siedzące w kręgu podczas powitania częściami ciała.

Dzieci leżące w rozsypce na plecach starające się leżeć, jak najszerzej.

Dzieci z nauczycielką parami robiące "koncert" paluszkami na plecach leżącego partnera.

Dzieci parami robiące "koncert" na plecach leżącego partnera.

Dzieci spychające się plecami nawzajem.

Dzieci podczas rowerku parami.

Dzieci w parach, przeciąganie partnera trzymając go za przeguby nóg lub rąk.

Dzieci przepychające się plecami do siebie.

Dziewczynka robiąca koncert paluszkami na plecach kolegi.

Dziewczynki robiące koncert paluszkami na plecach koleżanek.

Dziewczynka pełzająca pod tunelem stworzonym z dzieci w klęku podpartym.

Dziewczynka pełzająca pod tunelem stworzonym z dzieci w klęku podpartym.

Dziewczynka pełzająca pod tunelem stworzonym z dzieci w klęku podpartym.

Chłopiec pełzający pod tunelem stworzonym z dzieci w klęku podpartym.