Poznajemy zawody

1.03.2022 poznaliśmy pracę psychologa, czynności, które wykonuje. Pani psycholog poprowadziła zajęcia dotyczące przełamywania strachu przed zasypianiem. Dzieci wysłuchały książeczki ,,Otulający kocyk. Biblioteka emocji”, uczyły się rozpoznawać i nazywać emocje. Poznały strategie radzenia sobie ze strachem, podawały własne przykłady. Bawiły się w zabawy ,,Szukamy strachów”, ,,Ścieżka strachów”.

poznajemy zawody - psycholog

poznajemy zawody - psycholog poznajemy zawody - psycholog poznajemy zawody - psycholog poznajemy zawody - psycholog poznajemy zawody - psycholog poznajemy zawody - psycholog poznajemy zawody - psycholog poznajemy zawody - psycholog poznajemy zawody - psycholog poznajemy zawody - psycholog poznajemy zawody - psycholog poznajemy zawody - psycholog poznajemy zawody - psycholog