Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do PM 1

Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w roku szkolnym 2022/2023
w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Olsztynie nie biorą udziału w rekrutacji,

składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w dniach od 21 lutego 2022 r. do 1 marca 2022 r.

do godziny 15.00

Brak złożonej w określonym terminie deklaracji będzie równoznaczny

z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Deklaracja do pobrania w linku poniżej :

,, Deklaracja2022/2023

Deklaracja musi być czytelnie podpisana przez oboje rodziców lub przez jednego, jeśli rodzic wychowuje dziecko sam.