Zajęcia edukacyjne 8.02.2022r wtorek

Edukacja zdalna

8.02.2022 (wtorek )

Temat kompleksowy: „Co jest ciepłe i puchate a co zimne i kolczaste?”

Przebieg zajęć:

 1. „Gimnastyka rączek” z użyciem filmu na YouTube-  dzieci naśladują ruchy opisane w piosence.

Dziecko:

 • kształtuje motorykę małą (palce i dłonie),
 • kształtuje koordynację wzrokowo – ruchową,
 • rozwija orientację w schemacie ciała oraz orientację przestrzenną.

2.  „Bajka o ciepłym i puchatym”- wysłuchanie słuchowiska z książki D. Żuczkowskiej „Dialog zamiast kar”.

Dzieci próbują odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu:

 • Jak żyli mieszkańcy miasteczka?
 • Co w bajce było ciepłe i puchate?
 • Co w bajce rozdawała czarownica? co było zimne i kolczaste?
 • Czy czarownica chciała dobrze dla mieszkańców miasteczka?

Dziecko:

 • kształtuje umiejętność słuchania odczytywanego tekstu,
 • kształtuje umiejętność wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu,
 • rozwija logiczne myślenie.

3. Zajęcia warsztatowe metodą zwaną „Fabryka pomysłów”.

Nauczyciel pokazuje dzieciom pluszowego misia symbolizującego ciepłe i puchate oraz kolczastą piłkę symbolizującą zimne i kolczaste. Prosi dzieci by zgromadziły jak największą ilość pomysłów dotyczących tematyki zajęć a nauczyciel zapisuje je na arkuszu białego papieru. Wypowiedzi dzieci można wspomóc następującymi pytaniami…

 • Czy macie pomysł co może być CIEPŁE I PUCHATE? Słowa, czyny, zachowania, które są dla Nas miłe?
 • Czy macie pomysł co może być ZIMNE I KOLCZASTE? Słowa, czyny, zachowania, które sprawiają nam przykrość?
 • Jakie słowa kojarzą Nam się z ciepłem a jakie z zimnem?

Po wypisaniu propozycji nauczyciel rozmawia z dziećmi o tym, jak mogą wpływać na atmosferę w grupie/przedszkolu, na relacje z innymi osobami.

4. „Buźki emocji”-dzieci według własnego pomysłu malują ilustracje w formie buziek 🙂 🙁

na której przedstawiają zachowania dotyczące ciepłego i puchatego oraz zimnego i kolczastego.

Dziecko:

 • umie wykonać pracę plastyczną tematycznie nawiązująca do omawianego utworu,
 • rozwija kreatywność i wyobraźnię twórczą,
 • kształtuje umiejętności plastyczne.

5. Ćwiczenia gimnastyczne na wesoło z wykorzystaniem gazety.

Dzieci maja przygotowany kawałek gazety/kartki i wykonują za nauczycielem następujące polecenia:

 • zgnieć gazetę prawą ręką w kulkę,
 • wyprostuj gazetę,
 • zgnieć gazetę lewą ręką w kulkę,
 • przełóż kulkę z lewej ręki do prawej,
 • przełóż kulkę nad głową,
 • przełóż kulkę z prawej ręki do lewej,
 • przełóż kulkę za plecami, pod kolanami itp.,
 • podrzuć kulkę nad głowę i ją złap,
 • podrzuć kulkę nad głowę, klaśnij i złap,
 • wyprostuj gazetę- porwij ją na paseczki,
 • przelicz ile masz pasków,
 • weź jeden pasek gazety, połóż na stole i zacznij w niego dmuchać,
 • połóż skrawek gazety na prawej ręce i staraj się go zdmuchnąć,
 • połóż skrawek gazety na lewej ręce i staraj się go zdmuchnąć. 

Następnie nauczyciel zachęca by dzieci same wymyśliły i pokazały jakieś ćwiczenie z gazeta.

Dziecko:

 • wyrabia podstawowe cechy motoryki w zakresie zwinności, zręczności, wytrzymałości, 
 • wdraża się do ćwiczeń z nietypowymi przyborami,
 • uważnie słucha poleceń nauczyciela,
 • wydłuża fazę oddechową,
 • rozwija świadomość własnego ciała.