Dom

Dom
Różne domy mają zwierzątka, w różnych domach mieszkają również ludzie. Dzieci poznały znaczenie słowa ” dom”.
Wymieniały, kto mieszka w domu, jakie czynności można wykonywać w domu.
Na koniec dzieci wykonały pracę półprzestrzenną, narysowały swoje rodziny, zwierzątka domowe oraz zaprezentowały swoje prace.
Dom

Dom Dom Dom Dom Dom Dom