Nauczanie zdalne 20.01.2022rok

Temat zajęć: „Sytuacje zabawowe, które wymagają rachowania” – zabawa matematyczna w oparciu o Program „Dziecięca matematyka”- prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej E. Zielińska ,,Dziecięca Matematyka” (III.5, IV.1, IV.3, IV. 11,  IV.13, IV.15)

Cel zajęć: doskonalenie logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach, kształtowanie umiejętności liczenia (elementów, palców)

Zabawy poranne – propozycje

Zabawa muzyczno – ruchowa- „Na ziemi zostaje”

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4&t=90s

Zajęcie główne

„Sytuacje zabawowe, które wymagają rachowania”– do zajęć potrzebne będą: liczmany (samochody, klocki, lalki, plastikowe warzywa, owoce), pluszaki.

Dziecko pomaga lalce, pluszakowi przeliczać elementy, wskazuje na pacach, ile elementów zostało po dodaniu lub odjęciu. Można zaproponować dziecku sytuacje zabawowe: Wizyta w salonie samochodowym, w sklepie, aptece. Dziecko powinno widzieć przysuwanie elementów w momencie dodawania oraz odsuwanie elementów podczas odejmowania.

Rodzic w razie konieczności podpowiada liczebniki, ze zwróceniem uwagi na rolę ostatniego liczebnika (wynik- rodzic po każdej operacji pyta, ile jest?).

Zadania popołudniowe – propozycje

„Wysepki” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko porusza się
w rytm dowolnie wybranej muzyki i na 1 głośny sygnał ucieka na wyspę,
2 sygnały- wraca do zabawy.
Wyspą może być wyznaczone miejsce-koc, poduszka, pufa itp.

Cel zabawy: doskonalenie orientacji w przestrzeni, kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał, doskonalenie percepcji słuchowej.

,,Gimnastyka buzi i języka” – zabawa logopedyczna z wykorzystaniem karty pracy „Zimowa zabawa z pingwinami”.

Cel zabawy: doskonalenie sprawności artykulatorów, kształtowanie kinestezji artykulacyjnej.

Źródło : rysopisy.eduzabawy.com

https://www.facebook.com/rysopisysketchnoting

rysopisy.eduzabawy.com

Życzymy miłej zabawy

Czekamy na Wasze fotorelacje.