Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. 

Tego dnia dzieci opracowały plakat edukacyjny na temat praw dzieci na podstawie prezentacji multimedialnej pt. „Mam prawo do…”. Rozmawialiśmy na temat konwencji o prawach dziecka, którą Organizacja Narodów Zjednoczonych  ustanowiła w 1989r. Dzieci dowiedziały się czym są prawa dziecka i że obowiązkiem nas wszystkich jest ich respektowanie.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka