Mój zwierzak

Realizując temat kompleksowy „Poznaję zwierzęta domowe, i te żyjące w gospodarstwie”, dzieci wykonały pracę plastyczną pt. „Mój zwierzak”. Dzieci starsze samodzielnie wycinały sylwetę kota, którą następnie wyklejały watą, kolorowym papierem, drucikami kreatywnymi oraz ruchomymi oczami. Natomiast dzieci młodsze wykonały te same czynności, na gotowej już sylwecie. Przedszkolaki doskonaliły w ten sposób technikę wycinania i klejenia, sprawność manualną oraz rozwijały wyobraźnię. Gotowe prace kotów dzieci prezentowały na forum grupy.  

Mój zwierzak

Mój zwierzak
Mój zwierzak
Mój zwierzak
Mój zwierzak
Mój zwierzak
Mój zwierzak
Mój zwierzak
Mój zwierzak
Mój zwierzak
Mój zwierzak
Mój zwierzak