W zdrowym ciele zdrowy duch!

Mając świadomość, że sprawność fizyczna jest ważnym elementem układanki pt.”Zdowie”…

… dzieci z gr. Żabki, dbają o nie, dwa razy w tygodniu, w trakcie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych. Przedszkolaki doskonalą swoje umiejętności w sprawnym i szybkim przebieraniu się w strój gimnastyczny, wdrażane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, obowiązujących w trakcie ćwiczeń na sali gimnastycznej, a także aktywnie uczestniczą w proponowanych ćwiczeniach i wach, rozwijając ogólną sprawność fizyczną.

Rozwijamy ogólną sprawność fizyczną
Rozwijamy ogólną sprawność fizyczną
Rozwijamy ogólną sprawność fizyczną
Rozwijamy ogólną sprawność fizyczną
Rozwijamy ogólną sprawność fizyczną
Rozwijamy ogólną sprawność fizyczną
Rozwijamy ogólną sprawność fizyczną
Rozwijamy ogólną sprawność fizyczną