Skąd się biorą emocje?

W czwartym tygodniu września podjęliśmy się realizacji tematu kompleksowego dotyczącego emocji.

Po obejrzeniu filmu edukacyjnego pt. „Witajcie emocje” dzieci uczyły się rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje: radość, smutek, złość, strach. Dowiedziały się także, że nie wszystkie odczuwane emocje są przyjemne oraz poszukiwały odpowiedzi na pytanie: „Skąd się biorą emocje?” Przedszkolaki wysłuchały wiersza D. Gellner pt. „Zły humorek”, dzięki któremu poznały sposoby radzenia sobie ze złością. Wysłuchały także opowiadania pt. „Uczucia na zewnątrz, uczucia w środku” i uczyły się rozpoznawać podstawowe emocje po oznakach fizycznych i słownych. Dzieci wykonały także pracę plastyczną z wykorzystaniem włóczki pt. „Moja emotka”. W tym tygodniu, zadaniem każdego dziecka, było zrobienie „gniotka” z wykorzystaniem balona i mąki ziemniaczanej. Gotowe „gniotki” spełniały swoją rolę przy redukowaniu napięcia emocjonalnego dzieci.

Nasze Gniotki
Nasze Gniotki
Nasze Gniotki
Nasze Gniotki
Nasze Gniotki
Rozpoznajemy emocje rówieśników
Rozpoznajemy emocje rówieśników
Rozpoznajemy emocje rówieśników
Rozpoznajemy emocje rówieśników
Moja emotka- praca plastyczna
Moja emotka- praca plastyczna
Moja emotka- praca plastyczna