Dzień Geologa

Dzieci poznały zawód i czynności wykonywane przez geologa. Oglądały różne rodzaje skał na ilustracjach oraz w gablocie na holu przedszkola. Wyszukiwały w ogrodzie  kamienie,  oglądały, segregowały, przeliczały, tworzyły zbiory. Uczestniczyły w wykonaniu doświadczenia pt. ” Lawa” z wykorzystaniem produktów spożywczych. Doświadczenie to wzbudziło duże zainteresowanie i zachęciło do wykonania w domu z pomocą rodziców.