Mały Geolog poznaje tajemnice ziemi

Grupa Sowy Mądre Głowy realizując Innowację Pedagogiczną „Mały Geolog Poznaje Tajemnice Ziemi” wybrała się do sali edukacyjnej by za pomocą metody projektu badawczego poznać skały, skamieniałości, minerały i kamienie szlachetne. Dzieci mały okazję zdobyć wiedzę z zakresu  przyrody nieożywionej. Rozwijały pasję poszukiwania, odkrywania i kolekcjonowania skamieniałości.

Mały Geolog

Mały Geolog Mały Geolog Mały Geolog Mały Geolog Mały Geolog Mały Geolog Mały Geolog