Szkolenie Rady Pedagogicznej – wykorzystanie zestawów LEGO EDUCATION w pracy z dziećmi

Zgodnie z rocznym Planem Pracy Przedszkola odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej w celu zainteresowania  i pokazania walorów i zalet edukacyjnej  możliwości wykorzystania klocków Lego Education w pracy z dziećmi. 

Przedstawiciel LEGO Education pani Anna Paszkowska przeprowadziła szkolenie w formie warsztatów dla nauczycieli. Nauczycielki poznały zestawy klocków Lego Steam Park, Zbuduj Emocje i metodę 6 klocków. Wszystkie określały pozytywne wartości klocków  w rozwijaniu dziecięcej wyobraźni, mowy, myślenia, wysuwania wniosków, rozwijania umiejętności technicznych i manualnych.