STEAM PARK w grupie Sowy

Zapoznanie z Zestawem klocków LEGO STEAM Park wykorzystywanym w czasie realizacji innowacji pedagogicznej „Zbudujmy razem przyszłość”

Dzieci z grupy Sowy miały możliwość zapoznania się z pomocą dydaktyczną – zestawem klocków LEGO STEAM Park. Ich zadaniem było wspólne budowanie i tworzenie miasteczka z wykorzystaniem występujących tam postaci i elementów konstrukcyjnych, także ruchomych. Klocki te posłużyły nam w celu kształtowania i rozwijania wyobraźni przestrzennej, pomysłowości, a także pozwoliły na doskonalenie koordynacji oko – ręka i małej motoryki. Były również podstawą do wypowiadania się na temat stworzonych konstrukcji. Całkiem spontanicznie pozwoliły na rozwijanie umiejętności społecznych dzieci i nawiązanie współpracy, w celu stworzenia dużego miasteczka. Przedszkolaki odkryły również aspekt badawczy występujący w zestawie – przeprowadziły badanie pokonywania trasy piłeczki, w zależności od długości toru. Było bardzo wesoło i aktywnie!