Metoda 6 klocków- Uczy, bawi i rozwija

Zajęcia z wykorzystaniem 6 klocków pozwalają rozwijać umiejętność kontrolowania własnego zachowania w dążeniu do określonego celu. 

Dzieci w tym zadaniu w parach układały klocki według instrukcji słownej. Okazało się że precyzowanie poleceń jest bardzo istotnym elementem prawidłowo wykonanego zadania. 

Dzieci z wielkim zainteresowaniem odkrywają kolejne zabawy i sposoby wykorzystania 6 kolorowych klocków.