Ekologia w środowisku.

Projekt ekokulturalne przedszkole.

Jest to edukacja ekologiczna, która ma na celu podniesienie świadomości dbania o środowisko rozbudzenie współodpowiedzialności za środowisko, rozwijania umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów oraz zapoznanie z ideą życia bez odpadów „no waste” czyli kompostuj, przetwarzaj, użyj ponownie, ograniczaj.