Zajęcia z tablicą interaktywną

Tablica interaktywna jest to pomoc dydaktyczna, która wspomaga pracę nauczycieli w grupie Sowy Mądre Głowy. Ukierunkowuje dziecko na: celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych. Praca z tablicą interaktywną w naszym przedszkolu jest odpowiedzią na intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Tablica interaktywna

Tablica interaktywna
Tablica interaktywna Tablica interaktywna Tablica interaktywna Tablica interaktywna Tablica interaktywna