Zabawy matematyczne z figurami geometrycznymi

W grupie Sowy zostały zrealizowana zajęcia w zakresie edukacji matematycznej, które miały na celu rozwijanie intuicji geometrycznej, utrwalenie nazw figur oraz rozwijanie kreatywności. Dzieci utrwaliły pojęcia i umiejętności matematyczne a także miały okazję do treningu twórczości. 

Zabawy matematyczne z figurami geometrycznymi

Zabawy matematyczne z figurami geometrycznymi