Zajęcia Teatralne „Magia Teatru”

Program zajęć teatralnych ma na celu rozwijanie uzdolnień teatralnych, rozbudzanie u dzieci zainteresowania teatrem, sztuką a także odkrywanie w dzieciach naturalnych predyspozycji, które skłaniają dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Zajęcia prowadzone przede wszystkim metodą zabawy, która dostarcza dzieciom zadowolenia, wielu pozytywnych emocji i doświadczeń a co za tym idzie przyniesie zaplanowane efekty. Zajęcia prowadzone przede wszystkim metodą zabawy, która dostarcza dzieciom zadowolenia, wielu pozytywnych emocji i doświadczeń a co za tym idzie przyniesie zaplanowane efekty.

Teatr Teatr TeatrTeatr Teatr Teatr Teatr Teatr Teatr Teatr