Spacer na skrzyżowanie

Dzieci doskonaliły umiejętność poruszania się po chodniku parami, znajomość znaków drogowych które znajdują się w okolicy Przedszkola. Obserwowały pojazdy poruszające się po jezdni. Na skrzyżowaniu mogły zobaczyć jak światła bezkolizyjnie „kierują” ruchem drogowym. Po powrocie do Przedszkola Sowy bawiły się w sali gimnastycznej zestawem Autochodzikowym doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności świadomych uczestników ruchu drogowego.

SPACER NA SKRZYŻOWANIE

SPACER NA SKRZYŻOWANIE SPACER NA SKRZYŻOWANIE SPACER NA SKRZYŻOWANIE SPACER NA SKRZYŻOWANIE SPACER NA SKRZYŻOWANIE